Wednesday, 25 May 2011

Kata Nafi 'tidak' dan 'bukan'

Dalam pos hari ini, saya akan membincangkan penggunaan kata nafi 'tidak' dan 'bukan'.

Kata nafi 'tidak' digunakan di hadapan:
a) Frasa Kerja
Contoh: Dia tidak menyiapkan kerjanya.
(kata nafi) (frasa kerja)

b) Frasa Adjektif
Contoh: Kasut ini tidak berapa mahal.
(kata nafi) (frasa adjektif)

Kata nafi 'bukan' pula digunakan di hadapan:
a) Frasa Nama
Contoh: Orang itu bukan abang saya.
(kata nafi) (frasa nama)

b) Frasa Sendi Nama
Contoh: Surat ini bukan daripada kakak saya.
(kata nafi) (frasa sendi nama)

Latihan 3
Isikan kata nafi 'tidak' atau 'bukan' ke dalam tempat-tempat kosong di bawah ini.
1. Gopal ___________ seorang pengakap.
2 Adik ___________ suka minum air kopi.
3 Rumahnya ___________ berapa jauh dari sini.
4 ________ benar apa-apa yang dikatakannya tadi.
5 Yang saya pegang ini ___________ telefon bimbit saya.
6 Kelakuan Aminah __________ seperti kakaknya.
7 Novel ini ____________ oleh Shahnon Ahmad.
8 Ikan yang ditangkapnya __________ besar.
9 Hadiah ini __________ untuk saudara.
10 Kotak ini __________ berat.

Sekian untuk hari ini.
No comments:

Post a Comment